Darkness flees the Light

Heaven’s Shine

“TᖺᓮℵƘ 💭 a̫b̫o̫u̫t̫ t̫h̫e̫ s̶t̶r̶u̶g̶g̶l̶e̶s̶ y̫o̫u̫ h̫a̫v̫e̫. ψᖺεᖇε d̫o̫e̫s̫ t̫h̫e̫ D⃒A⃒R⃒K⃒N⃒E⃒S⃒S⃒ c̫a̫l̫l̫ 🗣 y̫o̫u̫r̫ n̫a̫m̫e̫? ψᖺεᖇε d̫o̫ y̫o̫u̫ f̫e̫e̫l̫ O⃒V⃒E⃒R⃒W⃒H⃒E⃒L⃒M⃒E⃒D⃒? ψᖺᗩT d̫o̫ y̫o̫u̫ h̫e̫a̫r̫ 👂🏻 t̫h̫e̫ w̫o̫r̫d̫s̫ o̫f̫ t̫h̫e̫ S̾C̾R̾I̾P̾T̾U̾R̾E̾S̾ 📖i̫n̫v̫i̫t̫i̫n̫g̫ y̫o̫u̫ t̫o̫ d̫o̫? TᗩƘε a̫ f̫e̫w̫ m̫o̫m̫e̫n̫t̫s̫ t̫o̫ m̫e̫d̫i̫t̫a̫t̫e̫ o̫n̫ t̫h̫e̫ i̫n̫v̫i̫t̫a̫t̫i̫o̫n̫ o̫f̫ ₲⚙ᐈ a̫s̫ t̫h̫e̫ l̫i̫g̫h̫t̫ 🌞 o̫f̫ ₲⚙ᐈ m̫o̫v̫e̫s̫ t̫o̫w̫a̫r̫d̫ y̫o̫u̫, l̫e̫t̫ i̫t̫ o͜͡v͜͡e͜͡r͜͡w͜͡h͜͡e͜͡l͜͡m͜͡ y͜͡o͜͡u͜͡ a̫s̫ y̫o̫u̫ ᴡᴀᴛᴄʜ 👀t̫h̫e̫ D⃒A⃒R⃒K⃒N⃒E⃒S⃒S⃒ s̫c̫r̫a̫m̫b̫l̫e̫ b̫a̫c̫k̫ i̫n̫t̫o̫ t̫h̫e̫ 🅿🅸🆃. #Jim_woodford #Heaven_Book

He Paid the Price for You to be Holy

I had to distance myself from some so- called ministers in the body of Christ who refuse to concern themselves with the spiritual well-being of those under the authority of a fallen leader. It seems the leader is more important to these ministers. God help us all. God help the victims. We have lost our way when we have put leaders above others. It is no different than the Catholic Church who looked the other way when boys were molested by some priests.

#broken_hearted #Be_Holy_as_I_AM_Holy

Eyes on the Prize

 Because the Sovereign Lord helps me, I will not be disgraced. Therefore I have set my face like flint, and I know I will not be put to shame. // Isaiah 50:6-7

A.W. Tozer once said:

“Another kind of religious leader must arise among us. He must be of the old prophet type, a man who has seen visions of God and has heard a voice from the Throne. When he comes (and I pray God there will be not one but many) he will stand in flat contradiction to everything our smirking smooth civilization holds dear.

He will contradict, denounce and protest in the name of God and will earn the hatred and opposition of a large segment of Christendom. Such a man is likely to be a mean, rugged, blunt spoken and a little bit angry with the world. He will love Christ and the souls of men to the point of willingness to die for the glory of the one in the salvation of the other. But he will fear nothing that breathes mortal breath. “

Vexed

Do you sometimes feel like Lot did?

…”for that righteous man (Lot), having dwelt among them seeing and hearing, was VEXED in his righteous soul day after day with their unlawful deeds…”
2 Peter 2:8

You Will Be Comforted

Then YOU have this ASSURANCE from the Spirit of Christ today brothers and sisters:

“Blessed are those who mourn,
For they shall be comforted.”
Matthew 5:4

“Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
For they shall be filled.”
Matthew 5:6

You Say

☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙

You say we should love
but then you hate.
You say they have a right to life
but you ignore the downcast who live
You say Jesus loves them
but then you decide who
You say he does not judge the lost
But then you do
You say he will accept them as they are
But then you decide which ones
You say we should give all
But then you think of you
You say bless your enemies
But you never do
You say pray for our leaders
But you then pick and choose
☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙
He knew in the end they
Would abandon him
Would accuse him
Would reject him
Would leave him alone in death
But he did it anyway…
…Even knowing how it would end
He did it
just
because
of
love…
…True love
…Pure love
…Only love
…With no expectation of gratitude
Do the same as him
And you will be doing it to him
☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙
In the prisons
In the hospitals
In the streets
In the world
☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙
Be love
Do love
And you will see Love
And he will say to you:
☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙
“Well done, good and faithful servant. As you did it to them, you did it to me.”
#John3_16 #Matthew5_44 #Matthew5

Matthew25_40 #come_up_higher #clarion_call_for_a_heart_change #be_hero_in_the_world #push_back_darkness #my_sheep_hear_my_voice

Overcome?

𝚃𝚘 ᴼᵛᴱᴿᶜᴼᴹᴱ thє 🌎 wσrld mєαnѕ tσ nσt вє S͜͡H͜͡A͜͡P͜͡E͜͡D͜͡ вч ít…𝚈𝚘𝚞 𝚠𝚒𝚕𝚕 вє F͙R͙E͙E͙ frσm ít’ѕ LྂOྂVྂEྂ oғ mσnєч, LྂOྂVྂEྂ oғ fαmє, αnd вєíng α puppєt whσ rєѕpσndѕ tσ ít’ѕ dєmαndѕ тσ r̫e̫a̫c̫t̫ тσ s̲̅u̲̅f̲̅f̲̅e̲̅r̲̅i̲̅n̲̅g̲̅, t̲̅r̲̅o̲̅u̲̅b̲̅l̲̅e̲̅, αnd i̲̅n̲̅j̲̅u̲̅s̲̅t̲̅i̲̅c̲̅e̲̅ wíth R͎E͎V͎E͎N͎G͎E͎, H͎A͎T͎R͎E͎D͎, αnd α D͎O͎G͎-E͎A͎T͎-D͎O͎G͎ m̤̈ë̤n̤̈ẗ̤ä̤l̤̈ï̤ẗ̤ÿ̤.

J͜͡E͜͡S͜͡U͜͡S͜͡’ P͙R͙O͙M͙I͙S͙E͙ tσ 🆈🅾🆄 íѕ:

“тнeѕe тнιngѕ ι нave ѕpoĸen υnтo yoυ, тнaт ιn мe ye мιgнт нave peace. ιn тнe world ye ѕнall нave тrιвυlaтιon: вυт вe oғ good cнeer; ι нave overcoмe тнe world.”

~~<@▪️◽️◾️John 16:33◾️◽️▪️@>~~

✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎

ᴛᴏ ᴡʜᴏᴍ

ᴛʜᴇ sᴏɴ sᴇᴛs

ғʀᴇᴇ

ɪs

ғʀᴇᴇ

ɪɴᴅᴇᴇᴅ.

#John_8_36 #overcomers #thru_Jesus #stay_young_at_heart #you_can #innocence_not_lost #focus_on_Him #He_paid_the_price_for_your_freedom

ᎶᎾⅅ σf ✌ ᎶᎾⅅ σf ❣

⚡︎ ⚡︎ N᷈o̠ཡ ɱąყ ɬɧɛ ŁØƦÐ ơʄ ℘ɛąƈɛ ɧıɱʂɛƖʄ

ɠı۷ɛ ყơų ℘ɛąƈɛ ąɬ ąƖƖ ɬıɱɛʂ ąŋɖ ıŋ ɛ۷ɛཞყ

ῳąყ. T᷈ɦɛ ŁØƦÐ ცɛ ῳıɬɧ (ąƖƖ) ơʄ ყơų.

#2_ɬɧɛʂʂąƖơŋıąŋʂ_3_16

Covenant

Whenever you are in a blood covenant with God, whatever is happening to you, it is happening to God.

If it has NO RIGHT to God

It has NO RIGHT to you

Disease and sin have no right to God the Father. You are ONE with him through the blood of Jesus. So apply the blood of Jesus upon you, in you, and around you to deny disease and sin.

If they have no rights to God the Father, they have no rights to you.

#Mary_Hasz #Sid_Roth

(Photo is the work of Mary Hasz)

%d bloggers like this: