Vexed

Do you sometimes feel like Lot did?

…”for that righteous man (Lot), having dwelt among them seeing and hearing, was VEXED in his righteous soul day after day with their unlawful deeds…”
2 Peter 2:8

You Will Be Comforted

Then YOU have this ASSURANCE from the Spirit of Christ today brothers and sisters:

“Blessed are those who mourn,
For they shall be comforted.”
Matthew 5:4

“Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
For they shall be filled.”
Matthew 5:6

You Say

☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙

You say we should love
but then you hate.
You say they have a right to life
but you ignore the downcast who live
You say Jesus loves them
but then you decide who
You say he does not judge the lost
But then you do
You say he will accept them as they are
But then you decide which ones
You say we should give all
But then you think of you
You say bless your enemies
But you never do
You say pray for our leaders
But you then pick and choose
☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙
He knew in the end they
Would abandon him
Would accuse him
Would reject him
Would leave him alone in death
But he did it anyway…
…Even knowing how it would end
He did it
just
because
of
love…
…True love
…Pure love
…Only love
…With no expectation of gratitude
Do the same as him
And you will be doing it to him
☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙
In the prisons
In the hospitals
In the streets
In the world
☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙
Be love
Do love
And you will see Love
And he will say to you:
☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙ ☙
“Well done, good and faithful servant. As you did it to them, you did it to me.”
#John3_16 #Matthew5_44 #Matthew5

Matthew25_40 #come_up_higher #clarion_call_for_a_heart_change #be_hero_in_the_world #push_back_darkness #my_sheep_hear_my_voice

Overcome?

𝚃𝚘 ᴼᵛᴱᴿᶜᴼᴹᴱ thє 🌎 wσrld mєαnѕ tσ nσt вє S͜͡H͜͡A͜͡P͜͡E͜͡D͜͡ вч ít…𝚈𝚘𝚞 𝚠𝚒𝚕𝚕 вє F͙R͙E͙E͙ frσm ít’ѕ LྂOྂVྂEྂ oғ mσnєч, LྂOྂVྂEྂ oғ fαmє, αnd вєíng α puppєt whσ rєѕpσndѕ tσ ít’ѕ dєmαndѕ тσ r̫e̫a̫c̫t̫ тσ s̲̅u̲̅f̲̅f̲̅e̲̅r̲̅i̲̅n̲̅g̲̅, t̲̅r̲̅o̲̅u̲̅b̲̅l̲̅e̲̅, αnd i̲̅n̲̅j̲̅u̲̅s̲̅t̲̅i̲̅c̲̅e̲̅ wíth R͎E͎V͎E͎N͎G͎E͎, H͎A͎T͎R͎E͎D͎, αnd α D͎O͎G͎-E͎A͎T͎-D͎O͎G͎ m̤̈ë̤n̤̈ẗ̤ä̤l̤̈ï̤ẗ̤ÿ̤.

J͜͡E͜͡S͜͡U͜͡S͜͡’ P͙R͙O͙M͙I͙S͙E͙ tσ 🆈🅾🆄 íѕ:

“тнeѕe тнιngѕ ι нave ѕpoĸen υnтo yoυ, тнaт ιn мe ye мιgнт нave peace. ιn тнe world ye ѕнall нave тrιвυlaтιon: вυт вe oғ good cнeer; ι нave overcoмe тнe world.”

~~<@▪️◽️◾️John 16:33◾️◽️▪️@>~~

✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎

ᴛᴏ ᴡʜᴏᴍ

ᴛʜᴇ sᴏɴ sᴇᴛs

ғʀᴇᴇ

ɪs

ғʀᴇᴇ

ɪɴᴅᴇᴇᴅ.

#John_8_36 #overcomers #thru_Jesus #stay_young_at_heart #you_can #innocence_not_lost #focus_on_Him #He_paid_the_price_for_your_freedom

ᎶᎾⅅ σf ✌ ᎶᎾⅅ σf ❣

⚡︎ ⚡︎ N᷈o̠ཡ ɱąყ ɬɧɛ ŁØƦÐ ơʄ ℘ɛąƈɛ ɧıɱʂɛƖʄ

ɠı۷ɛ ყơų ℘ɛąƈɛ ąɬ ąƖƖ ɬıɱɛʂ ąŋɖ ıŋ ɛ۷ɛཞყ

ῳąყ. T᷈ɦɛ ŁØƦÐ ცɛ ῳıɬɧ (ąƖƖ) ơʄ ყơų.

#2_ɬɧɛʂʂąƖơŋıąŋʂ_3_16

Covenant

Whenever you are in a blood covenant with God, whatever is happening to you, it is happening to God.

If it has NO RIGHT to God

It has NO RIGHT to you

Disease and sin have no right to God the Father. You are ONE with him through the blood of Jesus. So apply the blood of Jesus upon you, in you, and around you to deny disease and sin.

If they have no rights to God the Father, they have no rights to you.

#Mary_Hasz #Sid_Roth

(Photo is the work of Mary Hasz)

by the Waterfall

Sitting there next to the

Waterfall

…Seeing

the sunlight bounce like

…Diamonds

Across the surface

…I could imagine for a

Moment

…that I was in heaven

…that I wasn’t in

…Pain…

Even Now

Seeing the diamonds on the surface

…Time stands still

in a

Moment

…and I taste heaven

…and the diamonds and waterfall tell of

Eternity…

I can soar then in my

Spirit

I can soar then with

You

I can soar then with

the Ones with me

whom I Love…

and

Believe..

It’s

Going

to

Be

Ok…

One Day in

Eternity…

As it is

by the Waterfall

(You deserve to be

Loved

He said)

The loss of the things you had

Don’t mean anything at all…

Only the Love

that Remains

Only the Love

And

not

the Pain

(We deserve to be

Loved

He said)

Journalists

Dictators use the term “false news” to jail and execute journalists. Journalists risk their lives to speak the truth. Our constitution upholds freedom of speech as a right in this country. We need to protect our constitutional rights or we will end up like these other countries.

Committee to Protect Journalists

%d bloggers like this: